Leven vanuit innerlijke creatie

in contact met de spirituele wetten

hard werken is niet de weg naar
welzijn
je goed voelen is de weg naar
welzijn
je creëert niet door actie
je creëert door vibratie
en dan.....
vraagt je vibratie actie van jou

2005 Abraham - Hicks

Achtergrond inspiratie

Mijn eigen enthousiasme & dagelijks plezier in het bewust creëren van het eigen leven bracht mij er toe dit ontwikkelpad te ontwikkelen. Waarin je meer in verbinding komt met wat jij zelf wilt. Dit vraagt erom helder te weten en te voelen wat je in je leven verlangt en wilt. Het proces van verheldering zal je meer zelfbewustzijn geven, zodat de nieuwe bewuste creaties niet zo gemakkelijk vertroebeld of gesaboteerd worden door oude patronen.

De kern van de cursus is je richten op je innerlijke wensen en verlangens.
Deze zul je steeds meer gaan voelen, (her)kennen en vooral ook gaan vertrouwen, zodat je er steeds meer naar gaat handelen. In de cursus worden praktische handvatten geboden om in werk, relaties of wonen jouw nieuwe levenscreaties bewust vorm te geven.
Spelenderwijs ervaren hoe het proces van innerlijke creatie voor jou werkt, gebeurt m.b.v. verschillende werkvormen als visualisatie, affirmatie, meditatie, wenscollage, tekenen en schilderen.

Wereldwijd is verruimd bewustzijn doorgebroken. Deze bewustzijnsverandering is aan het licht gekomen op allerlei gebieden zoals: persoonlijke groei, hulpverlening, religie. De theorie van de kwantumfysica is hierin ondersteunend.
Die veranderingen tonen zich heel divers en grootschalig. De onderliggende principes en “kennis van de spirituele wetten” zijn al eeuwen bekend aan kleinere groepen  mensen. In deze tijd is het beschikbaar gekomen voor grote groepen mensen.
Hierdoor krijgen nu enorm veel mensen tegelijk beschikbare informatie over “verruimd bewustzijn” en “het bewust creëren van hun eigen leven”. Wezenlijk daarin is, dat we collectief in denken & voelen contact krijgen met een hoger energieniveau of plan, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Hoe onvoorstelbaar dit laatste ook lijkt, ook BINNEN de wetenschap (bijvoorbeeld de kwantumfysica) wordt deze verbondenheid steeds meer aangetoond.

Wat gebruik je in jouw leven eigenlijk van je oorspronkelijke potenties? Verlangen blijkt zo’n belangrijke creërende kracht te zijn. Iets dat we ons moeilijk kunnen voorstellen vanuit onze opvoeding en vanuit het functioneren van deze samenleving. Gaan leren om ons verlangen bewust te verbinden met de bijbehorende gedachten én gevoelens…..

Door het ervaren van de werking van de spirituele wetten, verandert je manier van kijken naar jezelf en anderen.
In dit proces van “anders” gaan waarnemen groei je van een onbewust creërend mens naar een bewust creërend mens. In dat bewuste creatieproces leert je dagelijks – ik zich afstemmen op de Spirituele Wetten (de potentiële mogelijkheden van het universum). Vanuit die oefening verandert je waarneming en bewustzijn naar jezelf en anderen. Je komt daardoor als vanzelf meer in overeenstemming met jouw essentiële pad. Vanzelf ga je meer handelen vanuit die bedoeling. Wat meer eenheidsgevoel brengt en waardoor je illusies loslaat.

Creëren vanuit angst of vanuit vertrouwen?
Onbewust creëren we vaak vanuit angst. Dit komt voort uit een negatief gevoel of een negatieve gedachte, zoals: “ik zal het toch niet krijgen” of “het zal mij toch niet lukken”.
Vanuit zo’n overtuiging verwachten we dat onze onvervulde wens wordt opgevuld en dat ons dat gelukkig en heel maakt.
In een creatieproces stel je jezelf open voor de essentie van je verlangen en het gevoel dat dit je geeft. Dat is de kern van vertrouwen, je toevertrouwen aan jezelf (verlangen, gedachte en gevoel) en aan wat het leven voor jou daarop in petto heeft.
Het wensen zelf geeft al plezier en je voorstellen en voelen dat je wens vervuld is, geeft nog meer plezier. Als je wens ook nog in overeenstemming is met je levensdoel, dan krijgt die als vanzelf moeiteloos creërende kracht en energie. Daarmee wordt het “proces” belangrijker dan het “hebben”.

 

Natuurlijk kennen we zware en moeilijke levenssituaties. Het loslaten van oude creaties (vaak onbewust ooit gekozen en ontstaan) is soms erg pijnlijk, maar een essentieel en vruchtbaar onderdeel van het totale creatieproces. Ik wil je dan ook uitnodigen om, naast alle uitdagende en sprankelende nieuwe creaties, ook bewust tijd in te ruimen voor hetgeen de moeilijke en lastige levenssituaties jou gebracht hebben aan zelfbewustzijn, aan kwaliteiten en aan acceptatie. Dat kan helpen en steunend zijn in het bewuster creëren van nieuwe ervaringen.

“Je kunt je alleen een toekomst voorstellen volgens blauwdrukken die je al kent.
Maar echte verandering houdt in dat de blauwdruk verandert.
Het enige dat je kunt doen is open zijn en toelaten dat de dingen vanzelf gebeuren,
om de vlinder in jou te laten poppen om een ander wezen te worden…”
A.H. Almaas in “De Innerlijke Diamant” deel I